Wie komt in het Witte Huis – Clinton of Trump?

Wie komt in het Witte Huis – Clinton of Trump?

Op D.V. dinsdag 8 november 2016 kiest Amerika een nieuwe president. Maar hoe werken die verkiezingen nou precies? Zo is de winnaar niet noodzakelijkerwijs de persoon met de meeste stemmen. Wie zal in het Witte Huis plaatsnemen? Wordt het een Democraat of een Republikein?  Hillary Clinton, Donald Trump of toch nog een ander? Op D.V. vrijdag 7 oktober komt, op uitnodiging van de SGP-afdeling en SGP-jongeren van Goedereede, freelancejournalist Riekelt Pasterkamp een wervelende presentatie geven over de verkiezingen. Aan de hand van beeld en geluidfragmenten …

Lees meer »

vml. Wethouder A.C. Lokker (SGP) Koninklijk onderscheiden

vml. Wethouder A.C. Lokker (SGP) Koninklijk onderscheiden

Op zaterdagmorgen 2 juli werd de heer A.C. Lokker  benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Lokker was van 1996 tot 2005 wethouder voor de SGP in de vml. gemeente Goedereede. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de onderscheiding uit. Vanwege privéomstandigheden werd de uitreiking tijdens de lintjesregen in april uitgesteld.

De heer Lokker is een man die zijn ambt getrouw vervult binnen de kerkelijke gemeente. Hij was ouderling van de Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp en namens de classis afgevaardigd naar de landelijke synode …

Lees meer »

SGP afdeling Goedereede start met toelichting op recreatieve plannen

SGP afdeling Goedereede start met toelichting op recreatieve plannen

OUDDORP – De plaatselijke afdeling van de SGP in Goedereede komt op D.V. woensdag 30 maart bijeen. Dit zal de eerste bijeenkomst zijn voor deze afdeling, die per 1 januari van vereniging is omgevormd naar afdeling. Alle leden van de SGP zijn van harte welkom om 19.30 uur voor het huishoudelijk gedeelte.

De rol van de afdeling is anders dan van de vereniging. Insteek is om de politiek dichter bij de inwoners/leden te brengen. Het kan dan ook niet mooier dat de eerste bijeenkomst in het …

Lees meer »

[Video] Kees van der Staaij: Word vandaag nog lid!

In 2016 zal de SGP, ook op Goeree-Overflakkee, inzetten op ledenwerving. Ook landelijk is hier veel aandacht voor: Partijleider van der Staaij: ‘De diepste drijfveer van de SGP om invloed te hebben, is de vaste overtuiging dat de Bijbelse waarden en normen goed zijn voor iedereen! God is de Schepper, Regeerder en Onderhouder van de aarde. Vanuit die belijdenis weet de SGP zich geroepen om naar Hem te luisteren en het beste voor anderen te zoeken’.

De boodschap van de SGP is een boodschap…

… van ernst: …

Lees meer »

Digitale nieuwskrant voor SGP Goeree-Overflakkee

Digitale nieuwskrant voor SGP Goeree-Overflakkee

De commissie Publiciteit van de SGP op Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk om de leden, kiezers en andere belangstellenden goed te informeren over diverse politieke onderwerpen. Begin dit jaar is een pilot gestart om elke week een digitale nieuwskrant uit te brengen met daarin het actuele nieuws.

De nieuwskrant bevat informatie vanuit diverse SGP publicaties. Naast het gepubliceerde nieuws van de eigen website (www.sgpgo.nl) zullen ook artikelen te vinden zijn van de landelijke SGP, de provinciale SGP en van de SGP fractie van het Waterschap Hollandse Delta. …

Lees meer »

Tijdrede in Ouddorp

Tijdrede in Ouddorp

Op D.V. donderdag 30 april zal er een tijdrede worden uitgesproken door ds. G. Bredeweg uit Kruiningen. In een tijdrede worden de huidige maatschappelijke omstandigheden vergeleken met een gedeelte uit de Bijbel. Veelal zijn het predikanten die de tijdrede uitspreken. De organisatie van deze avond is in handen van de plaatselijke kiesvereniging van de SGP te Goedereede. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Spreker: ds. G. Bredeweg (Kruiningen)
Plaats: Hersteld Hervormde Kerk in Ouddorp
Aanvang: 19.30 uur.
Collecte bestemd voor de plaatselijke SGP.

Lees meer »

Wethouder Piet Koningswoud herdacht in gemeenteraad

Wethouder Piet Koningswoud herdacht in gemeenteraad

De gemeenteraad heeft donderdag 23 april in het bijzijn van de familie Koningswoud stil gestaan bij het plotselinge overlijden van wethouder Koningswoud. Allereerst sprak burgemeester over deze markante bestuurder. ‘Hij is er niet meer, maar talloos zijn de sporen die hij heeft nagelaten’, zo opende burgemeester Lokker zijn rede. Daarna was het woord aan SGP-fractievoorzitter Kees van Dam. De toespraak is hieronder integraal opgenomen.

‘Voorzitter, leden van de raad en collegeleden.

Namens de SGP fractie mag ik in navolging van de voorzitter kort stilstaan bij het overlijden …

Lees meer »

Jaarvergadering PKV SGP Goedereede

Jaarvergadering PKV SGP Goedereede

Zondagsrust is zondagsheiliging is geen vanzelfsprekendheid meer in Nederland. Toch is het goed om niet alleen voor het kerkelijk leven maar zeker ook voor het sociale leven 1 dag rust te hebben. Dat was de boodschap die de heren Vogelaar en van Walsem van de vereniging ter bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging hadden voor de aanwezigen op de vergadering van de plaatselijke kiesvereniging te Goedereede.

Tijdens de ledenvergadering van dinsdag 31 maart nam de heer H.C. van Rossum afscheid van het bestuur. ‘Hij heeft vele …

Lees meer »

Vragen van burgers centraal bij verkiezingsbijeenkomst SGP

Vragen van burgers centraal bij verkiezingsbijeenkomst SGP

Op D.V. vrijdag 13 maart zal een delegatie van SGP-ers bestaande uit politici vanuit het waterschap, gemeente, provincie en Tweede Kamer een werkbezoek afleggen op Goeree-Overflakkee. Het werkbezoek zal in het teken staan van een ‘duurzaam eiland’.

In de avonduren willen Servaas Stoop, lijsttrekker voor de SGP in Zuid-Holland, Wim de Jong, lijsttrekker voor SGP Waterschap Hollandse Delta, Roelof Bisschop, lid voor de SGP van de Tweede Kamer en de fractievoorzitter van de SGP op Goeree-Overflakkee, Kees van Dam, graag met u in gesprek over thema’s …

Lees meer »